Przekazanie budynków

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że Odbiory Techniczne budynków nr 1 oraz 5 zostały zakończone z sukcesem i domy zostały przekazane w posiadanie właścicielom.

Obecnie oczekujemy na uprawomocnienie się decyzji pozwolenia na użytkowanie.