Rozpoczynamy Nowy Rok

Rok 2013 przywitaliśmy szczęśliwie finalizując sprawy przyłączy: gazowego i energetycznego. Liczniki w domach zostały zamontowane, tym samym wszystkie prace w budynkach zostały ukończone.
Rozpoczynamy przygotowania do Odbiorów Technicznych budynków nr 1 i 5.